Vrouwen achter de organisatie 

Dinsdag 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Internationale Vrouwendag staat al bijna honderd jaar voor het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld en hun inzet voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, vrede en ontwikkeling. Ook in Zoetermeer is deze dag gevierd met als thema ‘Zoetermeerse vrouwen: Wat bindt ons?’. In Bal-lorig aan de Voorweg waren diverse workshops te volgen, optredens te bekijken, er werd gedebatteerd en er kon gesnoept worden van heerlijke hapjes. Vier jaar geleden werd er voor het eerst een viering van de Vrouwendag in Zoetermeer georganiseerd. Was de opkomst dat jaar slechts zestig vrouwen groot, vorig jaar bezochten zo’n vijfhonderd belangstellenden de avond en ook dit jaar zijn er circa vierhonderd mensen van de partij. Diverse Zoetermeerse organisaties hebben samengewerkt om deze avond tot een succes te maken. Het moest een ontmoetingsplek worden voor vrouwen van alle leeftijden, van autochtone- en allochtone afkomst en de organisatie lijkt daarin geslaagd te zijn. Diverse organisaties presenteerden zich deze avond door middel van een kraampje, wij belichten er vijf voor u.

 

1 Vrouwen uit de wijk Palenstein en Saaz

De Stichting Allochtonen Adviesraad Zoetermeer (SAAZ) is enkele jaren geleden in het leven geroepen op verzoek van de gemeente Zoetermeer om de gemeente van advies te voorzien. Secretaris Janneke van Kempen vertelt dat de werkzaamheden momenteel tijdelijk stilliggen, maar in de toekomst mogelijk weer hervat worden. Janneke stelt ons ook voor aan ‘Vrouwen uit de wijk Palenstein’. Iedere maandagochtend worden er in de Wijkpost Palenstein bijeenkomsten door en voor vrouwen georganiseerd, in samenwerking met BOVOS, de bibliotheek en de Brede School. Er wordt aandacht besteed aan wisselende thema’s zoals gezondheid, opvoedingsondersteuning, topografie en actualiteiten. Nadat oudkomers taallessen hadden gevolgd, bleef de behoefte bestaan om gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Samen met Mirjam van Bijnen van BOVOS zijn de thema- en inloopbijeenkomsten opgezet als participatieproject voor allochtone vrouwen. “Doel is een centrum in Palenstein te realiseren voor en door vrouwen met vele activiteiten”, aldus Mirjam.

 

 

2 Stichting Mensen In de Minima

Stichting Mensen In de Minima (MIM)is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van en hulp biedt aan mensen met een minimum besteedbaar inkomen. Het MIM helpt mensen bij het invullen van formulieren, het schrijven van brieven en bezwaarschriften en komt op voor de belangen van uitkeringsgerechtigden. De organisatie heeft regelmatig overleg met de gemeentelijke afdeling Sociale Zaken en heeft vertegenwoordigers in de Begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen. Alle hulp is gratis en is gericht op Zoetermeerders die rond moeten komen van bijvoorbeeld een klein pensioentje, de WAO, AOW of bijstand. “Maar sinds vorig jaar komen er ook steeds meer aanvragen van mensen die net boven het minimum besteedbaar inkomen zitten”, aldus vrijwilligster Margret van der Velden. De euro krijgt veelal de schuld wanneer mensen moeilijker rond kunnen komen. Zo’n veertien vrijwilligers proberen aan de hulpvraag te voldoen. Margret en Rekha hebben een advies voor mensen: vraag op tijd om hulp. Wanneer bijvoorbeeld huisuitzetting dreigt, kan het al te laat zijn. MIM kan het uitgave patroon inzichtelijk maken, weet van welke tegemoetkomingen men mogelijk gebruik kan maken en waarschuwt voor consumentenvalkuilen. Ook kan men gratis deelnemen aan een cursus budgetteren. Zowel in Meerzicht als in Oosterheem kunt u tijdens de inloopspreekuren terecht voor advies.

 

 

3 Bijna ThuisHuis Zoetermeer

Het Bijna ThuisHuis is een gastvrij huis, waar mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen verblijven in de laatste periode van hun leven. Het Bijna ThuisHuis in Zoetermeer is gevestigd in de wijk Segwaert en biedt plaats aan drie personen. Elke bewoner heeft een eigen kamer en kan verder gebruikmaken van de woonkamer, keuken en badkamers. Het is de bedoeling dat mensen zich er echt thuis voelen. Men kan eigen spulletjes meenemen en er is een ruimte om familieleden te laten slapen. Naast verpleegkundige zorg en medische zorg door de huisarts zet een toegewijd team van circa veertig vrijwilligers zich in om het de bewoners en hun familie zo aangenaam mogelijk te maken. Alles loopt op rolletjes en de begeleiding is perfect, mede dankzij twee ‘schatten van coördinatoren’, Nicole Boelen en Maria Strooij. Volgens vrijwilligsters Noortje Reibestein en Jostine Versteeg worden zij door alle vrijwilligers op handen gedragen. Er wordt dit jaar gekeken naar de behoefte en mogelijkheid om een tweede huis te realiseren in Zoetermeer.

 

 

4 Het Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis heeft sinds maart 1949 een afdeling Zoetermeer-Benthuizen-Bleiswijk en draait op zo’n 180 vrijwilligers. Truda Blokland is coördinator Jongeren (van 11 t/m 28 jaar) en vertelt enthousiast over haar werk. Vorig jaar verzorgde zij een speciale dansavond in Locomotion waar jonge gehandicapten konden swingen samen met de andere bezoekers. Ook een uitstapje naar Artis met kinderen die speciaal onderwijs volgen stond op het programma. De jeugdige vrijwilligers begeleiden bijvoorbeeld ook spelletjesavonden voor ouderen en doen binnenkort mee aan jeugdwedstrijden EHBO.  An van Peufflik zet zich onder andere in voor de Eerste Hulp cursus en de inzet van vrijwilligers bij evenementen.

Verder draagt Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Zoetermeer onder andere zorg voor sociale activiteiten ter voorkoming van vereenzaming en vakantieprojecten voor mensen met beperkingen.

 

 

5 Stichting tegen Zinloos Geweld, steunpunt Zoetermeer

Annelies en Jenny maken deel uit van een groep van circa twaalf vrijwilligers die zich inzetten voor de Stichting tegen Zinloos Geweld. Bijna vijf jaar geleden startte de man van Annelies het steunpunt Zoetermeer. Doel van het steunpunt is voornamelijk voorlichting geven, bijvoorbeeld op scholen, maar ook via kramen op markten en braderieën. Vorig jaar mei organiseerde het steunpunt een lawaai optocht in Zoetermeer. De belangrijkste boodschap die Annelies en Jenny willen uitdragen is ‘behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden’.

 

 

 Nieuwsblad Zoetermeer, maart 2005